Odstąpienie od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
I DO Studios Bartosz Ślósarczyk
ul. Potockiego 81, 35-322 Rzeszów
Jolieline.pl
info@jolieline.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:


– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta
– Adres konsumenta
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data:


(*) Niepotrzebne skreślić.